Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Krajinská 91
Bratislava
825 56

Klinika geriatrie LF SZU a UNB

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

 

Vedúci katedry:

MUDr. Peter Mikus, PhD.CSc.

tel.: +421 918 379 697

e-mail: peter.mikus@szu.sk

 

Garant pre špecializačné skúšky:

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Asistent/ zástupca prednostu:

MUDr. Eva Rajnohová
tel.: +421 918 379 627
e-mail: eva.rajnohova1@gmail.com
 

Odborný asistent:

PhDr.Eva Bajanová, PhD.

tel.: +421 918 379 626

e-mail: eva.bajanova@szu.sk

 

 

 

Prílohy:

  1. Organizácia ďaľšieho vzdelávania v geriatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky
  2. Koncepcia geriatrie
  3. Študijný program
  4. Smernica o náležitostiach záverečných prác
  5. Otázky ku skúške z geriatrie
  6. Odporúčaná literatúra
  7. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
  8. Prihláška na skúšku
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020