Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 37

Life Star Emergency, spol. s r.o., záchranná zdravotná služba; Školiace pracovisko SZU

 

+421 905 448 713

Vedúci katedry: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. 

viliam.dobias@dobiasovci.sk

viliam.dobias@szu.sk

 

Asistenti Katedry UM:

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

MUDr. Daniel Csomor

MUDr. Branislav Podhoranský

MUDr. MIloslav Hanula

MUDr. Andrea Letanovská, PhD.

MUDr. Anna Vargová, PhD.

AKTUALITY:

Najbližší kurz špecializačnej prípravy pred špecializačnou skúškou je plánovaný v dňoch 10.-14.2.2020. Nasledujúci kurz bude 11.-15.5.2020.

 

Prihlásený je dostatočný počet účastníkov na február, kurz sa bude konať.

 

V akademickom roku 2020-2021 sú plánované termíny kurzov nasledovne:

19.-23.10.2020, 7.-11.12.2020, 15.-19.2.2021, 17.-21.5.2021

 

Kontrolné dni: 24.10.2020 a 20.2.2021

 

 Každý kto je zaradený do špecializačnej prípravy musí absolvovať každoročne kontrolný deň, kde sa preberá plnenie študijného plánu. Plán si zostavujete po zaradení do špecializácie sami so školiteľom, ktorým je niektorý z vašich nadriadených. Na kontrolný deň sa treba prihlásiť ako na školiacu akciu a zaplatiť poplatok. Výsledok kontroly bude zapísaný do Záznamníka. Kontrolné dni sú plánované dvakrát ročne. Samotná kontrola sa môže uskutočniť aj mimo priestorov SZU (kongres, súťaž) po dohode s vedúcim katedry.

 

Keďže v termíne 6.február 2014 až 10. november 2015 bola pozastavená akreditácia v odbore urgentná medicína, predlžuje sa každému zaradenému pred týmto termínom doba prípravy o 20 mesiacov. Toto obdobie sa neráta do špecializačnej prípravy ani na materskom pracovisku (usmernenie MZ SR).

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

 vítam Vás na stránke Katedry urgentnej medicíny SZU. V prílohe nájdete najdôležitejšie informácie pre špecializačnú prípravu v odbore. O sprostredkovanie najnovších poznatkov sa spolu so mnou podieľa aj tím nadšencov, ktorí pedagogickú činnosť považujú za poslanie ale zároveň sú aktívni v lekárskej praxi záchranárov a intenzivistov, alebo vo svojej špecializácii. Snažíme sa, aby teória nebola odtrhnutá od dennej praxe, ale zároveň aby nás všetkých spoločne posúvala dopredu.

 Vopred ďakujem za podnety a pripomienky. Ak sa Vám niečo nepozdáva, prosím, povedzte to mne (aj anonymne), ak sa Vám páčilo, povedzte to kolegom. Želám Vám, aby ste sa cítili príjemne nielen na web stránke, ale aj počas pobytu na univerzite.

 

Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020