Dekanát LF
Limbová 12
Bratislava
83303
Dekan LF č. dv. A - 117
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

+ 421 2 59370 351

dekanat.lf@szu.sk

Tajomníčka LF č. dv. A - 117 
RNDr. Jana Kmošková, MPH

+421 2 59370 284

jana.kmoskova@szu.sk

Sekretárka LF č. dv. A - 117
Mgr. Zuzana KOVAĽ SCHÉRY

+421 2 59370 350

dekanat.lf@szu.sk

   
Referát - akreditácie č. dv. A - 114
Bc.Kvetoslava Horváthová

+421 2 59370 357

kvestoslava.horvathova@szu.sk

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020