arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJanuár 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

Akademické orgány fakulty

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

dekan

 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

predseda Akademického senátu

 

 

Prodekani

 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

prodekan pre zahraničie

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

PhDr. Elena Žiaková, PhD.

poverená činnosťou prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie

 

 

 

 

Akademický senát FOaZOŠ SZU

4. funkčné obdobie

(2014 – 2018)

 

Predsedníctvo Akademického senátu FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

 

Podpredseda pre zamestnaneckú časť AS

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mimoriadny profesor

 

Podpredseda pre študentskú časť AS

Milan Májek

 

Tajomník AS

PhDr. Elena Žiaková, PhD.

 

Predseda stálej volebnej komisie

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU:

Zamestnanecká časť AS

 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
 • PhDr. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Jana Havlová
 • PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 • PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
 • PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Študentská časť AS

 • Bc. Marcel Bím
 • Milan Májek
 • Martin Mruškovič
 • Tamás Ravasz
 

Vedecká rada FOaZOŠ

 

Predseda

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Členovia

 1. prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
 2. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 3. prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
 4. prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
 5. MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
 6. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 7. Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 8. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
 9. doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mimoriadny profesor
 10. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 11. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mimoriadny profesor
 12. MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
 13. prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC
 14. MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA
 15. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 16. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 17. RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
 18. doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,
 19. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
 20. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 21. MUDr. Marián Kollár
 22. Dr. h. c., mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP
 23. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 24. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 25. Ing. Juraj Kovács, MBA
 26. doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 27. PhDr. Jana Lauková, PhD.
 28. doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mimoriadny profesor
 29. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 30. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 31. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 32. prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
 33. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 34. prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
 35. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 36. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 37. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 38. prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
 39. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 40. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 41. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 42. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 43. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 44. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
 45. prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
 46. MUDr. Daniel Žitňan, MPH
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0