Študijné oddelenie Lekárskej fakulty
Limbová 14, 833 03 BRATISLAVA, 1. poschodie


Pregraduálne štúdium - Všeobecné lekárstvo,  Zubné lekárstvo, General Medicine


Vedúca ŠO  
  Beáta GIBALOVÁ +421 2 59 370 466
    1.posch. č.dv. B-100 /101
    e-mail: beata.angelovicova@szu.sk
     
 študijný program Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo
  Ing. Alena URIČOVÁ +421 2 59 370 948
     1.posch. č.dv. B-100 /101
     e-mail: alena.uricova@szu.sk
     
   Mgr. Nikoleta MACHOVÁ  +421 2 59 370 948
     1.posch. č.dv. B-100 /101
     e-mail: nikoleta.machova@szu.sk
     
študijný program General Medicine (English Programme)
  Bc. Simona KOURDI
+421 2 59 370 850
    1.posch. č.dv. B-100 /101
    e-mail: simona.kourdi@szu.sk
     
  Mgr. Ľubica MOLNÁROVÁ
+421 2 59 370 850
    1.posch. č.dv. B-100 /101
    e-mail:lubica.molnarova@szu.sk
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
  Utorok: 12,00  –  14,00 hod.
  Streda:   9,00  –  11,00 hod.
  Štvrtok 12,00  –  14,00 hod.
  Piatok: Nestránkový deň
     
Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
  Bc. Alexandra ČERVENKOVÁ +421 2 59 370 361
    1.posch. č.dv. B 181
  vzdelávacie aktivity - školiace miesta
     
  Andrea POKORNÁ
+421 2 59 370 364
 
1.posch. č.dv. B 181
  prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť
     
  Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ +421 2 59 370 356
    1.posch. č.dv. B 183
  vzdelávacie aktivity,  kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami
     
  Ivana LUKÁČOVÁ +421 2 59 370 560
    1.posch. č.dv. B 183
  vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory /
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
   
Utorok:   8,00  –  14,00 hod.
  Streda: 
  8,00  –  14,00 hod.
  Štvrtok   Nestránkový deň
  Piatok:   8,00  –  11,00 hod.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0