CONTACTS  
+421 2 59370 274
 
 

Rectorate of

Slovak Medical University

in Bratislava
Limbová 12
833 03 Bratislava
Slovak republic

 
Phone Book

 

Academic Self-Government Bodies and Advisory Bodies to the Rector


Rector of the University

 

Prof. Peter Šimko, MD, CSc.

 

 

Academic Senate of the SMU

 

Presidency

 • Prof. Ivan Rybár, MD, PhD. – Chairman
 • Katarína Dostálová, MD, PhD. – Vice–Chairman
 • PhDr. Šárka Tomková – Vice–Chairman
 • Michal Skurák – Vice–Chairman (delegate of students)
 • Assoc. Prof. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH,   Adjunct Prof.– Secretary

Members

 • Jozef Barinka, MD
 • PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 • Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 • Assoc. Prof. Katarína Gazdíková, MD, PhD., MPH, MBA, Adjunct Prof.
 • Prof. Eva Horváthová, MD, PhD., MPH
 • Assoc. Prof.  PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 • PharmDr. Ľubica  Majtánová
 • Assoc. Prof.  PhDr. Elena  Žiaková, PhD.
 • Bc. Marcel Bím
 • Ivana Halamová
 • Michaela Chalmovská
 • Jakub Mikláš
 • Adam Novák
 • Michaela Ticháková
 • Mgr. Andrej Vyskoč
© Copyright 2011 Slovak Medical University in BratislavaLast actualisation: 0