CONTACTS  
+421 2 59370 450
  Faculty of Nursing and Professional Health Studies
Slovak Medical University in Bratislava
Limbová 12
833 03 Bratislava
Slovak republic

Phone Book

 

Faculty Representatives

 

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

Dean

 

 

Vice-Deans

 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

vice-Dean for Pedagogical Activities

PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Practical Education and Clinical Practice

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Postgraduate Education

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Science, Research and Doctoral Studies

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

International Relations and Faculty Mobility Coordination

 


 

ACADEMIC SENATE

 

PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.

Chairman

       
PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. – employee representative
Lucia Franková – student representative

Vice-Chairmans

           
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

Secretary


PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
PhDr. Jana Havlová, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD, MPH
Nikola Dobrotová
Lucia Franková
Lenka Holčíková
Zuzana Zahoranová


 

THE SCIENTIFIC COUNCIL

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Chairman

 

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.

Secretary

 

Members:
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH
doc. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. prof.
doc. MUDr. Mgr. Július Hodossy, PhD.
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph. D.
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky,

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

doc. PhDr. Martina Bašková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD.

Fakulta zdravotníctva,

Prešovská univerzita v Prešove

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Fakulta zdravotníctva,

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

© Copyright 2010 Slovak medical University in BratislavaLast Actualisation: 23.05.2023