KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Odbor personálno právny


Kontakt:

 

Mgr. Juraj Tichý
č.dv.: A2 - 207

tel.: +421 2 59 370 273

juraj.tichy@szu.sk


JUDr. Mária Marsoufanidis Balomenos Fogašová
č.dv.: A2 - 205

tel.: +421 2 59 370 358

maria.fogasova@szu.sk


JUDr. Mária Nováková, PhD.
č.dv.: A2 - 205

tel.: +421 59 370 358

maria.novakova@szu.sk


Mgr. Anna Vizváry Mihálová
č.dv.: A2 - 205

tel.: +421 2 59 370 358

anna.vizvary@szu.sk
   
Ing. Martina Kimijanová č.dv.: A2 - 206
  tel.: +421 947 913 703
  martina.kimijanova@szu.sk
   
JUDr. Eva Kormanová č.dv.: A2 - 207
  tel.: +421 2 59 370 273
  eva.kormanova@szu.sk
   
Lucia Ondrisková č.dv.: A2 - 206
  tel.: +421 947 913 703
  lucia.ondriskova@szu.sk


Eva Cicková
č.dv.: A2 - 204

tel.: +421 947 913 705

eva.cickova@szu.sk


Ing. Judita Krajčírová
č.dv.: A2 - 204

tel.: +421 947 913 706

judita.krajcirova@szu.sk


Mgr. Beáta Remešová
č.dv.: A2 - 204

tel.: +421 947 913 707

jarmila.kalousova@szu.sk
   
Mgr. Jana Ižáková č.dv.: A2 - 206
  tel.: +421 947 913 704
  jana.izakova@szu.sk


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023