KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Odbor mediálnej a edičnej činnosti


 

Odbor mediálnej a edičnej činnosti zabezpečuje informovanie mediálnej, odbornej a laickej verejnosti o aktivitách, činnosti a projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za týmto účelom koordinuje komunikačné a marketingové aktivity SZU, organizuje tlačové besedy, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce univerzitu na verejnosti

 

Kontakt:

 

RNDr. Viera Horvatovičová

samostatný odborný referent

tel.:

+ 421 2 59370 549

e-mail:

viera.horvatovicova@szu.sk
   

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0